zondag 28 augustus 2016

Er was eens... Wat vliegt de tijd!

Er was eens... een kennismaking van beginnende zelfstandig ondernemers op 26 augustus 2014. Een oriënterende bijeenkomst, georganiseerd door Stek Den Haag en Bergmann Media in het op dat moment gloednieuwe restaurant Appels en Peren.

Doel van de bijeenkomst was om samen eens te oriënteren op een nieuw op te zetten netwerk voor zzp'ers. Of hier behoefte aan zou zijn. Om een lang verhaal kort te maken... na een super gezellige, vruchtbare avond bleek het enthousiasme van de aanwezigen groot. Na de zomer, op 7 oktober 2014 (op stadsboerderij Pluk!) vond de allereerste bijeenkomst van 'ZZP-netwerk Loosduinen' plaats!


Inmiddels zijn we 2 jaar en 12 bijeenkomsten van dit mooie netwerk verder en een aantal van de deelnemers aan de oriëntatiebijeenkomst zijn nog steeds betrokken bij ZZP-netwerk Loosduinen.

Een aantal van deze 'zzp'ers van het eerste uur' vind je ook hier:

Professional organizing
Jacqueline Kervezee www.verheldert.nu

Sociaal-maatschappelijk (duurzaamheid, deeleconomie, verbinding)
Jeroen Boon www.kiemkracht.wordpress.com
Heleen van Goddijn www.rijkinjewijk.nl

Empowerment, coaching, advies
Fatima Akchar www.fatimahand.nl

Taalcursussen: Bahasa Indonesia
Michael Willé Dwibhumi - taalcursussen

Speciale vermelding voor Jacqueline Kervezee, netwerker pur sang, die ons netwerk de afgelopen twee jaar regelmatig mocht verblijden met nieuwe gedreven startende en meer ervaren zzp'ers!

Still going strong! Kanjers!