vrijdag 27 oktober 2017

ZZP Loosduinen doet mee aan onderzoek KING

Deze maand deed een aantal zelfstandig professionals uit ZZP Loosduinen mee aan een interview voor een onderzoek van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Doel van het onderzoek is het ontdekken welke 'archetypen' zzp'ers er zijn om hiermee vervolgens advies uit te kunnen brengen aan gemeenten over welke gemeentelijke ondersteuning het beste aan deze 'micro-ondernemers' geboden kan worden.

Leuk en goed dat zelfstandigen uit ons netwerk meededen! Per slot van rekening gaat het ook om ons als ondernemers die actief zijn binnen dit maatschappelijk systeem. Oftewel: wij beïnvloeden elkaar. Bijdragen aan een dergelijk onderzoek, al ben je sceptisch of heb je het druk met het hoofd boven water te houden, helpt misschien toch (al is het een beetje) om in dit geval de gemeentelijke overheid een dusdanig gedegen inzicht te verschaffen ten gunste van de erkenning en ondersteuning van met name startende zzp'ers (hetgeen weer de slagingskans kan vergroten). Bovendien is het als deelnemende professional ook een stukje netwerken. Je weet maar nooit hoe een gesprek gaat, wie je ontmoet, wie jou onthoudt!

Natuurlijk zijn we benieuwd naar de resultaten van KING. We wachten het voor nu even rustig af. Hoe dan ook is het aantal zzp'ers landelijk het eerste kwartaal van 2017 weer sterk gestegen. Nederland heeft er inmiddels ongeveer 1,1 miljoen. In Den Haag, zoals je kunt lezen in de Agenda Micro-ondernemerschap (juni 2017), zijn er 40.000 zzp'ers. Zij vormen de ruggegraat van de Haagse (wijk)economie. Dat mag niet genegeerd of gebagatelliseerd worden, toch?

Bedankt voor jullie deelname, toppers!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten