woensdag 5 juli 2017

ZZP Loosduinen in Agenda Micro-ondernemerschap!

Jawel, een opsteker voor ons netwerk! Lees maar snel verder...

In juni 2017 werd de Agenda Micro-ondernemerschap gepresenteerd door Karsten Klein aan het College van Burgemeester en Wethouders. Karsten is wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens in Den Haag. In de agenda zijn de hoofdlijnen geschetst 'om in de komende jaren 'micro-ondernemers' (bedrijven met maximaal 10 werknemers) beter voor te bereiden op het ondernemerschap. Het doel is de slagingskans en groeimogelijkheden van ondernemers te vergroten met als resultaat het stimuleren van nieuw ondernemerschap en bijbehorende werkgelegenheid, een daling van van het uitvalpercentage en meer uitstroom uit de bijstand in de vorm van zelfstandig ondernemerschap'.

Maar wat in het bijzonder leuk is om te vermelden is natuurlijk dat ZZP Loosduinen in de Agenda Micro-ondernemerschap wordt genoemd in uiteraard zeer positieve zin, namelijk onder punt 13.2 op pagina 9 staat: '(...) Micro-ondernemers hebben ook behoefte aan informatie over bedrijfsvoering, acquisitie, promotie en samenwerkingspartners. Kennisuitwisseling met andere micro-ondernemers is belangrijk en het ZZP-netwerk Loosduinen is daar een goed voorbeeld van (...)'Onder ditzelfde punt staat ook: '... en en daarom zal de gemeente in 2018 initiatieven die zijn gericht op samenwerking van zzp’ers in de wijken financieel ondersteunen in de opstartfase en bij het organiseren van evenementen'.

Enfin, we weten nog niet of en wat er concreet uit dit document voortvloeit vanuit de gemeente, maar... het is tóch fijn dat er aandacht is voor deze, laten we zeggen, 'subgroep' ondernemers. De gemeente vindt (zo wordt gezegd in het rapport) 'micro-ondernemers belangrijk want zij bepalen voor een groot deel de vitaliteit in de Haagse wijken'. Tja, daar kunnen we het denk ik allemaal mee eens zijn... KLIK HIER om de hele Agenda Micro-ondernemerschap te lezen.

Bijeenkomst ZZP Loosduinen in Chalet Ockenburgh (3-07-17)