donderdag 7 december 2017

ZZP Loosduinen spreekt in over Agenda Micro-ondernemerschap

Op 6 december 2017 waren 'onze' Simone Bergmann, Henriëtte Roos en Irma van der Heijden (Koffertijd) aanwezig bij de raadsvergadering over o.a. de Agenda Micro-ondernemerschap. Deze werd in juni 2017 gepresenteerd door wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens). Met de Agenda wordt beoogd om de komende jaren startende micro-ondernemers, dit zijn bedrijven tot maximaal 10 werknemers, beter voor te bereiden op het ondernemerschap. Met als doel het vergroten van de slagingskans en groeimogelijkheden. In de Agenda wordt op pagina 9 onder punt 13.2 ZZP Loosduinen genoemd als een 'goed voorbeeld' van kennisuitwisseling tussen micro-ondernemers. Klik hier om de Agenda te lezen.

Simone en Henriëtte hebben los van elkaar nog gebruikgemaakt van de inspreektijd. Om in essentie het belang en de urgentie te onderstrepen van ondersteuning vanuit de gemeente. Met de Agenda heeft de gemeente uiteraard al een stap gezet richting de grote, groeiende groep zzp'ers en andere 'kleine' ondernemers die Den Haag rijk is, de ruggegraat van onze economie. Dat kan ZZP Loosduinen natuurlijk alleen maar toejuichen!

Kijk en luister hieronder terug wat Simone en Henriëtte hebben ingesproken. Simone vanuit haar eigen ondernemerschap met Bergmann Media en als organisator/coördinator van startersnetwerk ZZP Loosduinen, en Henriëtte deelde waar zij tegenaan loopt vanuit haar organisatie Kinderen Gewoon Anders (lid van de coöperatie Alles Gewoon Anders).