vrijdag 27 oktober 2017

ZZP Loosduinen doet mee aan onderzoek KING

Deze maand deed een aantal zelfstandig professionals uit ZZP Loosduinen mee aan een interview voor een onderzoek van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Doel van het onderzoek is het ontdekken welke 'archetypen' zzp'ers er zijn om hiermee vervolgens advies uit te kunnen brengen aan gemeenten over welke gemeentelijke ondersteuning het beste aan deze 'micro-ondernemers' geboden kan worden.

Leuk en goed dat zelfstandigen uit ons netwerk meededen! Per slot van rekening gaat het ook om ons als ondernemers die actief zijn binnen dit maatschappelijk systeem. Oftewel: wij beïnvloeden elkaar. Bijdragen aan een dergelijk onderzoek, al ben je sceptisch of heb je het druk met het hoofd boven water te houden, helpt misschien toch (al is het een beetje) om in dit geval de gemeentelijke overheid een dusdanig gedegen inzicht te verschaffen ten gunste van de erkenning en ondersteuning van met name startende zzp'ers (hetgeen weer de slagingskans kan vergroten). Bovendien is het als deelnemende professional ook een stukje netwerken. Je weet maar nooit hoe een gesprek gaat, wie je ontmoet, wie jou onthoudt!

Natuurlijk zijn we benieuwd naar de resultaten van KING. We wachten het voor nu even rustig af. Hoe dan ook is het aantal zzp'ers landelijk het eerste kwartaal van 2017 weer sterk gestegen. Nederland heeft er inmiddels ongeveer 1,1 miljoen. In Den Haag, zoals je kunt lezen in de Agenda Micro-ondernemerschap (juni 2017), zijn er 40.000 zzp'ers. Zij vormen de ruggegraat van de Haagse (wijk)economie. Dat mag niet genegeerd of gebagatelliseerd worden, toch?

Bedankt voor jullie deelname, toppers!!

zondag 22 oktober 2017

Bijeenkomst ZZP Loosduinen op 15 november 2017

Op woensdag 15 november van 14.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.15) vindt de laatste bijeenkomst van 2017 plaats van ZZP Loosduinen in Nieuw-Waldeck, Den Haag. Wil je hier als startende zelfstandig professional bij zijn, mail naar zzploosduinen@gmail.com (Simone Bergmann, coördinator). Dan ontvang je alle informatie en blijf je op de hoogte. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, doch alleen op aanmelding.

7 oktober 2014 was de allereerste bijeenkomst van ZZP-netwerk Loosduinen (in juli 2017 verkort naar 'ZZP Loosduinen'). Dit is alweer 3 jaar geleden! Je kunt hier ook meer lezen over het ontstaan van het netwerk. Er zijn inmiddels 15 bijeenkomsten geweest met een gemiddelde opkomst van + 20-25 deelnemers per keer. Leuke vriendschappen en samenwerkingen zijn ontstaan én zzp'ers hebben via (contacten uit) het netwerk opdrachten verkregen. En de rode draad van het netwerk is nog altijd hetzelfde: kennis uitwisselen, elkaar versterken (samenwerken), ruilen/delen ('meer mogelijk met minder').

ZZP Loosduinen heeft haar focus op startende zelfstandigen zonder personeel, maar tijdens de bijeenkomsten vindt inmiddels 'kruisbestuiving' plaats van starters en wat meer ervaren ondernemers. Inspireer elkaar, draag je kennis over en blijf altijd leren! Daar gaat het kortgezegd voor iedereen om.

Interesse om te komen? Of ken je iemand die gebaat is bij aansluiting met andere ondernemers? Mail naar zzploosduinen@gmail.com!


Blijf ook op de hoogte via Twitter en Instagram!